Toda

Державних і приватних виконавців перевірятимуть по-новому

Мін'юст затвердив новий Порядок проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців.

Відповідний наказ від 22 жовтня 2018 року № 3284/5 набуде чинності з дня офіційного опублікування.

Тепер Управління державної виконавчої служби головних територіальних управлінь юстиції за дорученням Департаменту ДВС зможуть проводити перевірки діяльності приватних виконавців.

Контроль за діяльністю працівників органів ДВС здійснюється шляхом проведення комплексних, цільових та контрольних перевірок.

Комплексна і контрольна перевірка за її результатами проводяться в порядку, затвердженого наказом Мін'юсту 8 серпня 2011 № 1955/5.

Цільові перевірки можуть бути плановими або позаплановими. Планова перевірка проводиться один раз на два роки, а позапланова на підставі: письмових повідомлень органів влади, звернень народних депутатів, фізичних і юридичних осіб про порушення органом ДВС вимог законодавства; повідомлень в ЗМІ; виявлення недостовірної інформації в поданих органами ДВС документах; неподання в установлений строк звітності; доручення Міністра юстиції.

Контрольні перевірки діяльності органів державної виконавчої служби проводяться в міру необхідності.

Перевірки діяльності приватного виконавця здійснюються шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться згідно з графіком, який складається на рік і розміщується на офіційному сайті Мін'юсту не пізніше 1 лютого року, в якому будуть проводитися планові перевірки. При необхідності в графік можуть вноситися зміни, які розміщуються на сайті протягом п'яти робочих днів з дня затвердження. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за місяць до перевірки.

Під час планової перевірки проводиться комплексна перевірка організації роботи приватного виконавця, дотримання приватним виконавцем вимог законодавства і виконання правил ведення діловодства.

Позапланова перевірка проводиться з підстав, визначених частиною третьою статті 34 Закону про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень або в разі надходження від Дисциплінарної комісії приватних виконавців скарги на діяльність приватного виконавця.

Перша планова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться не раніше ніж через рік з дня внесення інформації про приватну виконавця до реєстру (не рахуючи термін призупинення діяльності приватного виконавця).

Наступні планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на два роки з дати початку проведення попередньої планової перевірки.

Термін планової перевірки діяльності приватного виконавця не може перевищувати п'яти робочих днів.

Ухиленням приватного виконавця від перевірки вважаються:

- відсутність приватного виконавця в офісі в певний термін проведення планової перевірки;

- ненадання або надання не в повному обсязі без обґрунтованих пояснень документів, що стосуються плану перевірки;

- відмова приватного виконавця в доступі робочої групи в офіс, його робочий кабінет або приміщення архіву.

Приватний виконавець має право:

- вимагати від членів робочої групи дотримання вимог законодавства;

- не допускати робочу групу до проведення планової перевірки, якщо наказ про проведення такої перевірки не доведений до його відома, а також у випадках, якщо планова перевірка проводиться з порушенням вимог періодичності її проведення;

- безпосередньо під час планової перевірки усувати виявлені порушення. В такому випадку в довідці про результати планової перевірки зазначається, що порушення усунуто;

- підписувати довідку про результати планової перевірки із зауваженнями або відмовитися від його підписання;

- надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до довідки про результати планової перевірки;

- оскаржувати в установленому порядку неправомірні дії робочої групи і її членів, а також висновки про результати планової перевірки.

Позапланові перевірки діяльності приватного виконавця діляться на виїзні та невиїзні.

Підставою для позапланової перевірки може бути, зокрема, рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців про відхилення подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та направлення матеріалів для повторної перевірки його діяльності.

Проведення позапланової виїзної перевірки приватного виконавця може бути доручено Управлінню державної виконавчої служби. При цьому проводити таку перевірку не може Управління державної виконавчої служби, яке знаходиться в межах виконавчого округу приватного виконавця, діяльність якого перевіряється.

Про проведення позапланової виїзної перевірки виконавця повинні повідомити не пізніше, ніж за п'ять робочих днів до проведення такої перевірки.

Позапланова невиїзна перевірка діяльності приватного виконавця проводиться шляхом витребування необхідних документів і відомостей в рамках предмета звернення. Таку перевірку проводить Управління контролю або Управління державної виконавчої служби.

Про проведення позапланової виїзної перевірки приватному виконавцю надсилається письмовий запит. У запиті зазначаються термін для надання мотивованої відповіді приватним виконавцем за фактами, викладеними у зверненні, який не може бути менше 10 календарних днів і перелік копій документів, які потрібно надати.

У разі виявлення під час перевірок ознак дисциплінарного проступку, структурний підрозділ Міністерства вносить мотивоване подання, яке направляється в Дисциплінарну комісію приватних виконавців протягом двох місяців, але не пізніше, ніж за два роки з дня його вчинення.

Нагадаємо, чинний Порядок перевірок застосовується з 2016 року

Джерело: сайт ЮРЛІГА