Toda

Андрій П’ятницький,

заступник начальника головного  територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник Управління державної виконавчої  служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області

Реформа примусового виконання рішень, що відбулась в України минулого року у зв’язку із прийняттям Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», яким  запроваджено змішану систему примусового виконання та введено інституту приватних виконавців, викликала нагальну потребу й у реформуванні як державної системи примусового виконання, так і основних засад та процесу виконавчого провадження.

Міністерство юстиції проведе рекламну кампанію для популяризації професії приватних виконавців і якнайшвидшого появи конкуренції державним виконавцям.

Змінами до Порядку допуску до професії приватного виконавця від 27.11.2017 року передбачено розширення кількості навчальних закладів, які проводять навчальні курси з отримання знань в сфері примусового виконання судових рішень та рішень інших органів.

Щоб гарантувати виконання судових рішень, в Україні поряд з державними виконавцями працюють приватні виконавці. Проте вони мають право примусово виконувати не всі рішення суду.

Міністерство юстиції України роз'яснило: приватний виконавець може примусово виконувати рішення суду про накладення арешту на грошові кошти, винесене у цивільних або господарських справах.

Арешт майна, в залежності від процедури його накладання, можна розділити на три категорії:

Арешт, який було накладено судом як вид забезпечення позову (за клопотанням позивача);

Арешт, накладений в межах здійснення виконавчого провадження (накладається приватним чи державним виконавцем);

Арешт як захід забезпечення кримінального провадження (накладається за клопотанням прокурора, слідчого або цивільного позивача);

У даній статті ми детально обговоримо саме перші два різновиди арештів.